Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för februari, 2013

kommunikationsplattform2

Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) lanserar en ny webbplats

Alla besökare kan läsa artiklar, nyheter och medlemsinformation. Men forumet är bara för medlemmar.

Det finns två huvudtyper av medlemskap, standard medlemskap (med medlemstidning i brevlådan) och e-medlemskap (utan papperstidning). Alla medlemmar får ett eget e-konto, med egen profil, på webbplatsen www.dios.bz.

Endast medlemmar har tillgång till forumet där man kan ställa frågor om diabetes, kost, hälsa och annat, där man kan utbyta erfarenheter. Här finns också en intern anslagstavla för de olika föreningarna och nätverken.

Kosten har stor betydelse för hur diabetes förebyggs och utvecklas, varför vi startat ett samarbete med ”Team Kostdemokrati” som kommer att besöka oss och hjälpa till med att svara på frågor som berör kost, hälsa och demokrati, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du väljer själv hur du vill leva ditt liv och vi kommer att stödja dig i ditt val.

Den nya webbplattformen fungerar som ett ”mini-Facebook” och man kan t.ex. skicka email till andra medlemmar, man kan ladda upp en egen bild och presentera sig i sin profil (om man vill). Längre fram kommer det också medlemsutskick.

Det gör att man via webben kan bli en aktiv medlem, även om en lokal förening saknas där du bor. Det finns också möjlighet att starta upp ett lokalt nätverk som sedan kanske utvecklas till en förening på just din ort.

Ju fler vi blir, ju större påverkansmöjlighet har vi.

Välkommen att teckna ett medlemskap, ett standard eller ett e-medlemskap (gärna fler medlemskap inom ett hushåll). Att bryta nuvarande diabetesutveckling ligger i allas intresse. Så även icke diabetiker är välkomna som medlemmar, där orsaken kan vara att t.ex. förebygga diabetes, att man vill stödja arbetet mot diabetes eller att man bara vill lära sig mer. Orsaken kan också vara att man är kunnig om diabetes och vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Det finns idag mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige som kommer att belasta sjukvården hårt framöver, som ska dela på begränsade allmänna medel som också ska räcka till t.ex. omsorg och pensioner.

Lyckligtvis går det att bryta en negativ trend, det går att förebygga diabetes och om man redan drabbats kan många bli symptomfria och det jobbar vi på. Dock är det du som bestämmer din egen väg!

.
DiOS

ο

Kerstin,Ulla,Rut,Carina samt ArneStyrelsen i Landskrona (från v. till h): Kerstin Holmgren, Ulla Persson,
Arne Johansson (ordförande), Rut Falk (sekreterare), Carina Andersson (kassör).

ο

Noteringar från Landskronas Diabetesförenings årsmöte

Vid pennan: Carita Henriksson, ordförande Alingsås diabetesförening

Landskrona diabetesförening hade ett välbesökt årsmöte den 13 februari 2013 och i verksamhetsberättelsen kan man se att det ordnas olika aktiviteter för medlemmarna. Under föregående år har man t.ex. haft en utflykt till Mölle och en styrelsekonferens på ön Ven. Förutom trivsamma träffar med olika programinslag har man erbjudit olika motionsaktiviteter.

Årsmötet hade inbjudit en talare som berättade om sin förening Hjärt- och Lungsjukas förening i Landskrona. Mycket av det som den förening gjorde kan ju också göras av andra t.ex. Landskronas diabetesförening och kanske borde man titta på en samverkan. Detta förslag ska styrelsen fortsätta att titta på, lovade den nyvalde ordföranden Arne Johansson.

Årsmötet genomfördes med olika frågor som diskuterades och klargjordes innan beslut fattades. Därefter bjöds kaffe med goda smörgåsar innan kvällen avslutades.

ο

Ordförandeskap

Att vara föreningsordförande är både trevligt och stimulerande. Under denna vecka har jag träffat min styrelse i Alingsås och vi har gemensamt planerat vårens utflykt för våra medlemmar. Idéerna flödade, viljorna var många och målet var ju att hitta något som passar de flesta såväl barn som äldre. Efter att vi enats, fortsätter arbetet med att se om det går att genomföra. Det är mycket som skall fungera; bussbolag skall kontaktas, mat skall beställas och det skall vara sådan mat som passar alla olika krav och önskemål. Men visst är det trevligt att vara med i denna process.

Vi planerar att öppna fler diabetesföreningar och intresserade kan anmäla sitt intresse via kontaktformuläret (se menyn). Att vara ordförande är stimulerande och ger kunskaper och erfarenheter. Det är ett fritt uppdrag där man får utlopp för sin kreativitet och man gör en stor samhällelig insats. Arbetet sker på ideell basis och den ekonomiska ersättningen utgörs av kostnadsersättningar för t.ex. resor och logi. Detta för att medlemsavgifterna ska kunna hållas låga.

Men som sagt ett mycket stimulerande uppdrag som bjuder på utmaningar och belöningar i form av att ha gjort en insats för sin orts medborgare  och för samhället i stort. Ett uppdrag som kräver engagemang och där man har stöd och support av Diabetesorganisationen i Sveriges, där lokal demokrati står högt i kurs.

ο

Ny förmån för medlemmar

I samband med styrelsemötet i Landskrona visade jag upp den arbetshypotes som håller på att förverkligas. Vad är nu detta? Jo alla våra medlemmar får ytterligare en bra interaktiv  informationskanal som förmån till sitt medlemskap.

Därför samlar vi nu in e-post adresser till våra medlemmar i Alingsås. Och de som vill bli medlemmar får nu chansen att bli medlemmar på ett enklare sätt. Förut har man ju kunnat välja att vara stödjande medlem och detta finns fortfarande kvar (samma som ”E-medlemskap”).

Nu kan man bli E-medlem och därigenom få samma information som vi ofta ger på våra träffar, men dessutom får man tillgång till många intressanta artiklar om hur man kan må bättre och hur andra gjort för att förbättra sin vardag med diabetes.

Detta skall bli intressant att följa och vi tror att det finns många som har intresse av diabetes, men inte vill vara fysik medlem av olika skäl. Alla är inte föreningsmänniskor! I dagens samhälle vill man själv söka fakta och ta till sig det som tilltalar. Denna sida som vi nu lanserar (www.dios.bz) kommer att vara just det komplement som många saknat.

Sedan väljer man ju själv om man har något att själv tillföra i form av erfarenheter, frågor eller annat, eller om man nöjer sig med att bara läsa. Ansvaret ligger nu på oss att hela tiden fylla på med senaste nytt och svara på inlägg som kommer.

Detta kommer att innebära en utmaning och en stimulans att deltaga i denna process.

.
Carita-HenrikssonVid pennan

Carita Henriksson

Ordförande Alingsås diabetesförening
http://www.alingsasdf.org/

Storstockholms_Diabetesförening_header

PRESSMEDDELANDE

4 februari, 2013.

Nu inleds ett nationellt samarbete för att forskningsresultat snabbare ska komma diabetikerna till godo. Aktörerna som diskuterar detta är företrädare från universitet och företag (läs mer…), men några brukare är inte inbjudna till att föra fram sina synpunkter. Något som strider mot Patientmaktsutredningen.

Innovation av nya läkemedel är en fråga Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige driver, bland annat via Diabetessjukhuset, ett Center of Excellens.

När Patientmaktsutredningen nu tydligt klargör att inget ska göras utan att patienterna är med från början är Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige, förvånad över att satsningen initierats utan att bjuda in patientföreträdare.

– Det är mycket angeläget att få med brukarna från början eftersom bristande delaktighet kostar i förlängningen, säger Anders Lönnberg.

Vi inser vikten av att behålla kunskapen och utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar i Sverige. Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige räknar med att framöver ingå i den nationella gruppen som för denna viktiga fråga.

ο

AndersLönnberg1 Kontakt:

Anders Lönnberg

Ordförande i Storstockholms Diabetesförening och
Diabetesorganisationen i Sverige

070-9998111   anders.lonnberg@telia.com

ο

APPENDIX

Mer information om Patientmaktsutredningen:

  • Utredning föreslår en ny patientlag. Läs mer…
  • Ny Patientlag. Läs mer…
  • Huvudbetänkande – Patientmaktsutredningen – S 2011:03, 2012:24. Läs mer…

smartphone-blodsockermätning

Blodsockermätaren 2in1 för smartphones
sparar data och tid. Den väger 4 gram och
är 5 mm tjock och har måtten 2,1 cm x 2,5 cm.

4 februari, 2013.

IT i vården

För att patienter ska kunna ta mer ansvar för sin vård och hälsa måste förutsättningarna ges. En viktig bit är att vården hänger med i den digitala tekniken som nu snabbt utvecklas.
Smartphones kan göra patienter mer delaktiga, spara tid och minska stress, visar en avhandling vid Linnéuniversitet i Kalmar.

TROTS ATT DET FINNS ett visst motstånd till mobil teknik i vården är Pauline Johansson, författare till avhandlingen, förvånad över att det inte används i högre grad.

–En smartphone kan ge snabb, korrekt och uppdaterad information om till exempel läkemedelsanvändning. Det viktigaste som kom fram i studien var att patientmötet kan bli mer helt. Ingen måste springa iväg för att hämta information, säger Pauline Johansson.

ο

Påläst får bättre hälsa

Sjukvården kommer att få nya grupper att hantera i framtiden. Dagens patienter är i viss mån delaktiga i sin behandling. Men målet med flera pågående utredningar är att patienter ska bli medproducenter i sin vård. Det här applåderas av Storstockholms diabetesförening som sätter patientens delaktighet högt upp på agendan. Är man påläst blir man drivande och insatt i sin behandling, vilket ger bättre hälsoresultat.

–Ett viktigt steg i att förbättra vården är att alla parter inser att de egna erfarenheterna och observationerna är en viktig kunskapskälla för en fungerande individuell behandling, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms diabetesförening.

ο

Lyckat system

Reumatologer och personer med reumatiska sjukdomar har ett unikt digitalt samarbete som är till fördel för båda parter, enligt Anita Domargård, specialistläkare i reumatologi, Karolinska universitetssjukhuset. Det är ett så kallat beslutsstöd som bottnar i det nationella registret för reumatiska sjukdomar men som har kompletterats så att patienterna själva lägger in data som rör deras hälsa. Patienter och läkare har tillgång till exakt samma information. De får överblick över läkemedelsbehandling och resultat och kan snabbt se trender i hur värden förändras och vilka läkemedelskombinationer som har fungerat.

–Patienterna mår bättre därför att de är delaktiga i beslut om behandling. Syftet med beslutsstödet är att de ska lära sig mer om sin sjukdom för att bättre ta hand om den, säger Anita Domargård som tycker att alla kroniska diagnoser skulle ha liknande system.

ο

Ungdomar tar större ansvar

Sedan juni förra året finns 2in1 Smart , en blodsockermätare för Iphone, som också är den enda på den svenska marknaden. Inom kort lanseras mätaren för övriga smartphones. Mätaren kopplas in i hörlursuttaget och mätresultaten levereras i grafer och tabeller som sparas direkt i telefonen. Appen är gratis, visar statistik över blodsockret och resultaten kan skickas till läkare och diabetessjuksköterska.

–Sjuksköterskor och föräldrar har hört av sig och berättar att tonåringarna har börjat testa sig oftare då det både är smidigare och roligare. Eftersom de alltid har sin telefon med sig har de också alltid med sina värden vid läkarbesöken, säger Robert Camara på företaget Medcam AB som säljer mätaren.

– Och skulle de mot förmodan ha glömt sin telefon hemma åker de och hämtar den, vilket de inte hade gjort om det var blodsockermätare de hade glömt.

Mätstickorna är subventionerade av Tandvårds- och läkemedelsverket men i One Meds sortiment finns de inte. Ingen på Onemed har hört av sig trots upprepade påtryckningar från Leva.

MARIA SJöSTRöM

Ur Leva med Diabetes nummer 1 2013

Mer ur nummer 1 2013 här…

Triggerfingrar

STELHET. Dupuytrens kontraktur kallas vikingasjukan eftersom den är
vanligare i Norden. Det är ett av de besvär som kopplas till typ 1 diabetes.

ο

28 november, 2012.

Han söker förklaringen på diabetikers krökta fingrar

Krokiga smärtande fingrar, frusna nackar och karpaltunnelsyndrom. Sådant är betydligt vanligare hos personer med typ 1 diabetes.

Patienter med typ 1 diabetes lider oftare av muskel och ledsmärtor.

– De här besvären ställer till med stora problem i patienternas liv. De kan få besvär med att sova för att de har värk och kan få svårt att göra vissa saker som att klä på sig, säger Hans Arnqvist, professor i cellbiologi på Hälsouniversitet i Linköping.

Kunskap saknas

Även om komplikationerna är kända sedan tidigare är de inte särskilt väl belagda i studier.

– Det finns nästan inga systematiska undersökningar på det här området trots att det leder till stora besvär och ökad sjukskrivning.

Hans-ArnqvistHans Arnqvist har nu tillsammans med kollegor gjort en studie där 531 som haft typ 1 diabetes har fått besvara en enkät. Deras svar har jämförts med en kontrollgrupp av friska personer

– Det som är väldigt slående är att det är mycket mer besvär från rörelseapparaten hos patienter med diabetes, säger Hans Arnqvist.

I studien var det tio gånger fler som genomgått kirurgi för karpaltunnelsyndrom än bland personerna i kontrollgruppen. Och 21 procent av patienterna hade opererats för triggerfingrar eller Dupuytrens kontraktur. Det ska jämföras med att endast 0,9 procent i kontrollgruppen hade genomgått operation för någon av dessa sjukdomar.

Problem med fingrarna

Triggerfingrar är ett smärtsamt tillstånd som innebär att man inte kan räta på fingrarna. Vid Dupuytrens kontraktur bildas tjocka bindvävssträngar i handflatan som också gör att fingrarna kröks.

– ”Frusna axlar” som innebär smärtor i axlar och försämrad rörlighet var också vanligare bland diabetespatienterna, säger Hans Arnqvist.

När forskarna tittade på sjukskrivningar visade det sig var adubbelt så vanligt bland personer med diabetes. Besvären berodde till betydligt större del på muskel- och ledbesvär än i kontrollgruppen.

Hans Arnqvist berättar att resultatet är en del av en större studie.

– Vi tror att det händer något med bindväven hos patienter med diabetes som kan vara vara en gemensam nämnare. Vi tar också blodprover på patienterna som vi ska analysera i ett senare skede.

Källa: Dagens Medicin nr 48 / 12 – Onsdagen 28 november 2012

ο

Kommentar

Det går att minimera riskerna för biverkningar av diabetes typ 1 genom att läsa och följa råden i dr Jörgen Vesti Nielsens PM, en av Sveriges skickligaste diabetesläkare, som även genomfört flera studier på både diabetes typ 1 och 2.

PDF-load

.
Ladda hem PM här …  eller klicka på bilden nedan
.

broschyrbild-diabetes-typ1

ο

PressRelease

ο

31 maj, 2010.

Diabetesföreningar välkomnar granskning av bristande nationella riktlinjer

.
– Kan vi bistå Riksrevisionen och på något sätt bidra med vår kunskap och erfarenhet när det gäller bristerna i de nationella riktlinjerna så gör vi gärna det, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige, apropå att Riksrevisionen nu granskar de nationella riktlinjerna ur ett patientperspektiv.

En förstudie från Riksrevisionen visar att riktlinjerna inte alltid sätter patienten i centrum. Därför ska man nu göra en huvudstudie där bland annat diabetesriktlinjerna ska granskas.

– Äntligen någon som förstår att patientfokus är viktigt för att uppnå en bra vård. Att det saknas patientfokus i de nationella riktlinjerna, bland annat när det gäller diabetes, är någonting vi länge sett, säger Anders Lönnberg.

Riksrevisionen kommer speciellt att gå igenom riktlinjerna inom ett antal dimensioner, bland annat möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård.

– Vi har, i egna studier, sett att hälften av alla typ 2 diabetiker inte känner sig huvudansvariga för sin egen diabetes. Hur ska man då uppnå bra behandlingsresultat?

Egenvård är en stor del av behandlingen som kräver att man är delaktig i vården, att den utgår från personens egna behov.

– Det här är frågor vi brinner för, de är en viktig del i att skapa en bättre vardag för personer med diabetes, säger Anders Lönnberg.

ο

För ytterligare information, kontakta:

AndersLönnberg1Anders Lönnberg

Ordförande
Storstockholms Diabetesförening, SSDF
Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS

0709 -99 81 11

anders.lonnberg@telia.com

Landskrona-fortress

27 april, 2012.

Landskrona diabetesförening fyller 70 år

Diabetesföreningen i Landskrona med omnejd höll sitt sedvanliga vårmöte onsdagen 18 april 2012. Ordförande Gunnar Nilsson hälsade ett 40-tal medlemmar, varav många var nya, välkomna. Han rapporterade att föreningen, som är Sveriges äldsta diabetesförening, fyller 70 år den 17 juni 2012.

Beslut fattades att lägga en blomma på grundaren Therese Sandins grav. Beslut fattades även om en jubileumsutfärd måndag 21 maj med besök på Kullen. Därefter åker vi till Grand Hotel i Mölle, där en trerätters lunch serveras. Eftermiddagskaffe dricker vi i Djurparken, Ängelholm. Därefter kör bussen hem. Utflykten kostar 200 kronor för medlem. Beslut fattades också om ett torgmöte.

Källa: HD

PressRelease

24 januari, 2012.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2012-01-24

I går kom Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården 2011. Det visar sig att bristande rutiner ligger till grund för att fler diabetiker drabbas av komplikationer, bland annat fotamputation och njurskador. Det är häpnadsväckande, anser Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, och Storstockholms Diabetesförening, SSDF, med tanke på att Diabetesriktlinjerna 2010 togs fram för att man skulle få en bättre strukturerad diabetesvård, baserad på evidens, det vill säga på vetenskaplig grund.

− Man blir mörkrädd när avsaknaden av rutiner för att följa upp personer med diabetes leder till för sen upptäckt av komplikationer, som till exempel fotamputationer. Det innebär ju skyhöga kostnader för samhället och ett stort lidande för de individer som drabbas, säger Anders Lönnberg, vice ordförande och intressepolitisk talesman i DiOS.

Dessutom ökar andelen personer med diabetes med farligt höga blodsockervärden (HbA1c), konstaterar Socialstyrelsen

− Kombinationen bristande rutiner och ökande HbA1c är en tidsinställd bomb, säger Anders Lönnberg, DiOS. För att komma åt ökande blodsockervärden krävs mer än bara bättre rutiner inom vården. Det är dags att evidensbasera grupputbildningar så att vi vet vilka utbildningar och stöd som fungerar, anser DiOS och SSDF.

− Varje person med diabetes måste få de verktyg just han eller hon behöver för att klara sin vardag. Att lära sig att förstå vad som påverkar ens blodsocker och få verktyg för att göra något åt det, är livsviktigt och kräver mycket av alla med diabetes men också av vården, säger Bo Holmberg, ordförande i SSDF. Beslutsfattarna måste också se till att det finns möjligheter till längre och tätare patientbesök när behovet finns. Dagens ersättningssystem är för rigida, anser DiOS och SSDF.

− Vi får inte glömma bort att varje person med diabetes är en individ som behöver och har rätt till sin individuella behandling av just sin diabetes säger Bo Holmberg. Storstockholms Diabetesförening och Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige.

Källa: DagensDiabetes

ο

Kommentar

Sveriges största diabetesförening – Storstockholms Diabetesförening – är också den största föreningen inom Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS).

DiOS är ny nationell organisation som arbetar decentraliserat med fokus på medlemmars intressen.

Länk till Storstockholms Diabetesförening … http://www.ssdf.nu/

ο

 

 

dios_logga_f_a_high

31 maj, 2010.

Ny diabetesorganisation bildades

Publicerat: måndag 31 maj 2010, bl.a. i Upplandsnytt

En helt ny rikstäckande organisation för personer med diabetes bildades 31 maj 2010.

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, tillkännager i ett pressmeddelande att de vill ge diabetiker större inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Den nya diabetesorganisationen vill också öka den lokala demokratin.

I Sverige finns sedan tidigare Svenska Diabetesförbundet, och bildandet av den nya organisationen kan ses som ett komplement som ökar medborgarnas valfrihet.

I nya DiOS ingår bland annat Sveriges största diabetesförening, Storstockholms Diabetesförening, Sveriges äldsta diabetesförening, Landskrona (sedan 1942), Alingsås Diabetesförening, Tierps Diabetesförening och Blekinge Läns Diabetesförening.

ο

Föreningar_i_Sverige

ο