Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för maj, 2013

statins

ο

Kraftfulla statiner kan i studier kopplas till ökad risk för diabetes

Kolesterolsänkande statiner – världens mest sålda läkemedel – ökar risken för diabetes. Läkemedlen ökar risken med 22 procent, vilket motsvarar ett extra fall av diabetes på 160 patienter.

Alla de stora statiner, inklusive atorvastatin, rosuvastatin och simvastatin – ökar risken för typ II-diabetes, säger forskare från Åbo universitet i Finland.

En mindre kraftfull statin, prevastatin, kanske inte innebära samma risk, och kan vara att föredra av läkare, säger forskarna. Läkare som ordinerar någon av de tre mer kraftfulla statinerna som analyserades, måste överväga risken att utveckla diabetes på grund av statinerna.

(Källa: British Medical Journal, 2013, 346: f2610).

Läs mer här … WDDTY

ο

diabetesläkemedel.
Det forskas på patenterbara diabetesläkemedel
– inte så mycket annat –
detta trots att kosten har mycket stor betydelse

Vad gäller att förebygga diabetes görs tvärtom!

Radioο

Diabetesforskningen skärskådas

Publicerat: måndag 8 april 2013 – Vetenskapsradion

Experter kritiserar hela diabetesforskningen i en översiktsartikel i tidskriften Diabetologia. Författarna till artikeln har gått igenom diabetesforskningen i världen, och menar att den fokuseras ensidigt på (läkemedels)behandling och inte förebyggande.

Många studier görs på få deltagare. De skriver också att forskningen missar viktiga befolkningsgrupper, som barn och ungdomar. Översikten tar med all diabetes, alltså både typ 1 och typ 2. Diabetes är ett stort folkhälsoproblem som ökar även hos barn och unga.

Referens: W. C. Lakey et al. ”Are current clinical trials in diabetes addressing important issues in diabetes care?”, Diabetologia 2013, DOI: 10.1007/s00125-013-2890-4

Källa: SR – Vetenskapsradion

ο

Kommentar

dollar.cirkelForskningen styrs av läkemedelsindustrin som är inriktad på att ta ta fram nya läkemedel som kan patenteras och som det går att tjäna pengar på. Allternativ som skulle kunna störa denna mycket lönsamma verksamhet motarbetas.

Precis som det står i artikeln är diabetes ett stort och växande folkhälsoproblem som bara i Sverige trefaldigats på bara 20 år (!). Den kost som Livsmedelsverket rekommenderar (tallriksmodellen) producerar nya diabetiker på löpande band.

De följdsjukdomar som drabbar de diabetiker som följer sjukvårdens kostråd (att fortsätta mycket socker/kolhydrater) håller sjukvården sysselsatt till den grad att de inte längre hinner med sitt jobb som de borde. Både vårdköer och vårdkostnader skjuter i höjden.

Istället för att förebygga diabetes så rekommenderas en kost som ÖKAR antalet diabetiker och istället för att hjälpa diabetiker att bli friska diabetiker, så behandlas endast symptomen, vilket leder in diabetiker i naturalförloppet, vilket innebär att de blir allt sämre och kräver alltmer sjukvård, tills de dör en förtidig död.

tystÅterstår för patienter att själva läsa på och att framför allt undvika det en diabetiker inte tål – socker och kolhydrater. Då minskar också behovet av läkemedel och därmed också risken för läkemedelsbiverkningar. Många diabetiker typ 2 kan bli helt medicinfria med ett stabilt blodsocker och diabetiker typ 1 kan minska sin insulindos, om de anpassar sin livsstil (men det talar dietister och vården tyst om, det får diabetiker själva komma underfund med).

Lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (efter två års utredning) och det är synnerligen anmärkningsvärt att dietister och vårdpersonal i första hand rekommenderar fyra diabeteskoster som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) funnit sakna stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

skjuta-sig-själv-foten-sFrågan måste ställas: Vad sysslar forskarna, myndigheterna och vården med?

De skjuter ju sig själva (och alla diabetiker) i foten.

Läs mer om diabetes … Kostdoktorn

ο

Ann-Fernholm-vetenskapsjournalist

Ann Fernholm

Ann Fernholm har  arbetat som vetenskapsjournalist sedan 2001, då hon disputerade i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Hennes texter har synts i bland annat DN, SvD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin, Läkemedelsvärlden och Kemivärlden.

År 2010 blev hon utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Forskare har aldrig undersökt om solkrämer skyddar mot malignt melanom. Däremot visar forskning att första generationens solkrämer inte gav något bra skydd mot solen. Ingen vet om dagens solkrämer hjälper.

År 2011 sände Vetenskapens värld ett reportage där Ann granskade kostråden till typ 2-diabetiker. Dessa råd har heller aldrig vilat på någon gedigen vetenskaplig grund.

Du kan se reportaget i tre klipp på youtube. Sex diabetiker gick på LCHF-kurs i Karlstad – en av dem blev efter detta helt fri från symptomen av sin diabetes.

Hennes mål som journalist är att granska forskarvärlden på samma vis som politiker granskas. Forskare har makt över vår hälsa och vårt välmående. Hennes tid i forskarvärlden har lärt henne att många drar långtgående slutsatser med bräcklig vetenskap som grund. Detta har bland annat lett fram till den fettkontrovers som vi har i samhället idag.

Hon har tidigare medverkat till två böcker: en bok om nanoteknik och en bok om barns och ungas hälsa. Nedan en intervju med Ann Fernholm som kan ses t.o.m. 6 november 2013.

ο

ETT-SÖTARE-BLOD-UR.
[Klicka på bilden ovan – Längd: 27:50 Sändes: tisdag 7 maj. 2013:
Tillgängligt t.o.m. onsdag 6 nov. 2013]

ζ

Aldrig tidigare …

ETT-SÖTARE-BLOD-BOKOMSLAGAldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu.

”Ett sötare blod – om hälsoeffekterna av ett sekel med socker” är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler.

Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt.

Intervjuare: Hélène Benno.

ζ

Vetenskap

Läs hur vetenskapsjournalisten Ann Fernholm kom sanningen om diabetesbehandling på spåret. Resultatet för de diabetikerna som deltog i vetenskapsprogrammet var så fantastiskt att Ann inte ville gå ut med allt på en gång, för då var risken stor att inte bli trodd. Strax därefter blev det en bok ”ETT SÖTARE BLOD” och en BLOGG som rekommenderas.

På bloggen kan man t.ex. läsa:

Läs hur Annes vetenskapliga resa fick bränsle och hur hon blixtsnabbt växlade spår, när hon med egna ögon såg hälsoeffekterna av LCHF för diabetiker, tvärtom mot vad hon tidigare fått lära sig om diabetesbehandling. Detta blev starten på något nytt och stort för vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som genom sin profession har betydligt större genomslagskraft än vanliga medborgare som ”bara” blivit friska diabetiker:

Socialstyrelsen och vården lever kvar på 50-, 60- och 70-talet och har ännu inte tagit till sig senare vetenskapliga studier, vilket får katastrofala konsekvenser för diabetespatienter.

Hur länge till ska vi, folket, tillåta detta slöseri med livskvalitet och skattemedel?

ζ

SMÅLANDSPOSTEN_2_MAJ_2013
Klicka här eller på löpsedeln för att läsa artikeln!

ο

Smålandsposten om diabetes

En eloge till Smålandsposten som satsat fyra helsidor för att upplysa sina läsare om diabetes.

Ett exempel på god journalistik.

ο

Mats_Wiman

Mats Wiman
Diabetiker Typ 2 1998-2008,
numera ”frisk diabetiker”.
Bloggar:
friskadiabetiker.se

kostdemokrati.se/matswiman

ο

SMP_2013-05-02_Header

ο

Bad-advice

.
Några tänkvärda klipp ur artikeln:

ο

FETTSNÅLT INGET GOTT RÅD!

“Sjukvårdens fettsnåla kostråd till personer
med diabetes och fetma har knappast varit en
framgångssaga. Tvärtom. Senare tids forskning
visar att de snarare gjort mera skada än nytta.”

ο

GAMLA KOSTRÅD SOM INTE FUNGERAR

“Kosten fungerar som medicin åt Mats
Wiman, som numera kan kalla sig frisk
diabetiker. Hade han följt sjukvårdens
traditionella kostråd för diabetiker hade
han inte varit i livet i dag, tror han själv.”

teacher

“All fler studier pekar nu på att lågfettkost
snarare skadar än hjälper många patienter.”

ο

heart-rate-red

VÅRDENS KOSTRÅD

“ÖKAD RISK. Kan det vara så att sjukvårdens
traditionella kostråd till diabetiker och överviktiga
har gjort dem än mer sjuka? Mycket tyder på det.

Fler och fler studier visar att en kost med litet intag
av fett och mycket kolhydrater ökar risken för
sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar.”

ο

LCHF FANNS REDAN PÅ 1920-TALET

“Behandling av diabetes med lågkolhydrat-
kost har varit känt länge.

Före insulinets tid på 1920-talet fann forskare
att patienter som åt mycket fett och proteiner
och drog ned på kolhydrater överlevde längre.

LCHF, eller ”low carb high fat” som uttrycket står
för, är ingen trenddiet, konstaterar överläkare
Maria Thunander, vid Växjö lasarett.”

ο

huvudet-i-sanden

MER SKADA ÄN NYTTA

“Det rör sig om stora misslyckanden.

Dock har sjukvården handlat i god tro
och ofta inte vetat bättre.”

ο

Paradigmskifte

Sjukvården står inför ett paradigmskifte där det gäller att omvärdera kostråden, som sammantaget står på  bräcklig vetenskaplig  grund (enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering).

Socialstyrelsen_ramIdag rekommenderas fyra olika högkolhydratkoster till personer med diabetes, enligt Socialstyrelsens anvisningar. Den strikta lågkolhydratkosten,  kallad LCHF, finns inte med. Skälet uppges vara att det inte finns tillräckligt många studier med tillräckligt patientunderlag som visar på nyttan.

Detta trots att Socialstyrelsen själv utrett lågkolhydratkost under två års tid och fann att den kosten uppfyllde kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt (16 jan 2008). Ingen annan kost uppfyller det kravet!

Vet inte den ena handen vad den andra gör på Socialstyrelsen?

Erfarenheter från patienter talar dock ett annat språk än Socialstyrelsens. Många vittnar om att de mår bättre och får stabilare blodsockervärden efter en kostomläggning med betydligt färre kolhydrater.

Nedan en typiskt blodsockerkurva för en typ 2 diabetiker FÖRE med de koster som Socialstyrelsen rekommenderar (som SBU funnit sakna vetenskaplig grund), plus insulin som då erfordras i mängder. EFTER med enbart LCHF (utan läkemedel). På köpet normaliserades vikten och det allmänna hälsotillståndet förbättrades avsevärt.

Vad sysslar Socialstyrelsen och vården med?
.

Diabetes_kurva_svt

vitsippor3

Äntligen vår

Det kallas vår det vi upplever just nu!

För egen del tycker jag att naturen är vacker just nu små blåsippor och vitsippor syns här och där.

Vårsolen lyser vackert och bedrägligt så man lockas till uteliv, men jag är verkligen tacksam för att jag inte hängt undan vinterkläderna för de behövs i vårvindar friska.

När det gäller föreningslivet går vi nu in i en spännande fas, hur många kommer att anmäla sig till våra pröva på kurser?

Vi erbjuder verkligen ett bra och variationsrikt utbud. Vilken möjlighet att göra ett nytt avstamp med såväl kost som motion.

ο

Föreningsmöte med gröna fingrar

penser

Förra veckan hade vi medlemsmöte där vi fick lära oss att göra fina planteringar.

Vår inspiratör berättade att när man planterar pensér skall man nypa bort blomman och skottet för då blir plantan kraftigare, jag som alltid tyckt att det ser så löftesrikt med den där lilla blomman. Senare under sommaren kan man klippa ner plantan så får den ett nytt liv, dvs. det som rådjuren brukar sköta om i rabatten, inte visste jag att de hade den kunskapen.

Efter avslutat medlemsmöte var det flera lyckliga lottköpare som gick hem med alstren och kunde förgylla sin farstukvist.

ο

2June2013

Bussresa 2 juni (och det finns några platser kvar)

bus2

Den 2 juni gör vi en bussresa till Falbygden, vi besöker Falbygdens ost och därefter får vi en god lunch på Restaurang Bredablick innan vi åker vidare till Dalénmuseet i Stenstorp. Var och en väljer själv vad de får för lunch och krögaren är mycket angelägen om att det skall passa alla.

Det finns fortfarande några platser kvar, 200 kr per medlem (icke medlem 300 kr) och 500 kr för familj. Visst är det billigt!

Därefter hoppas vi på en lång och skön sommar med många nya upplevelser.

Jag hoppas att få träffa många av er därute!

Sköna maj hälsningar

.
Carita Henriksson
Ordförande Alingsås Diabetesförening

.
PS. Mer information om bussresan finns här…