statins

ο

Kraftfulla statiner kan i studier kopplas till ökad risk för diabetes

Kolesterolsänkande statiner – världens mest sålda läkemedel – ökar risken för diabetes. Läkemedlen ökar risken med 22 procent, vilket motsvarar ett extra fall av diabetes på 160 patienter.

Alla de stora statiner, inklusive atorvastatin, rosuvastatin och simvastatin – ökar risken för typ II-diabetes, säger forskare från Åbo universitet i Finland.

En mindre kraftfull statin, prevastatin, kanske inte innebära samma risk, och kan vara att föredra av läkare, säger forskarna. Läkare som ordinerar någon av de tre mer kraftfulla statinerna som analyserades, måste överväga risken att utveckla diabetes på grund av statinerna.

(Källa: British Medical Journal, 2013, 346: f2610).

Läs mer här … WDDTY

ο

Print Friendly