Kongresstid

Bakre raden fr. v. Gunnar Henriksson, Anders Lönnberg, Björn Hammarskjöld och Bo Holmberg
Främre raden fr. v. Miriam Mattson, Karin Jansson och Petra Svensson

.
Kongresstid

Alla organisationer har årsmöten eller kongresser, där viktiga beslut fattas och inriktningen för kommande år bestäms.

Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) hade i helgen sin kongress i Stockholm.

Det är alltid med glädje och förväntan man tar sig dit och får möta nya människor som kommer som ombud, samt en hel del gamla vänner som det alltid är lika roligt att få återse.

Under årets kongress beviljades  styrelsen ansvarsfrihet för de två gångna åren och samtidigt valdesi en ny styrelse för de kommande två verksamhetsåren.

Frågor ställdes till presidiet, som bestod av ordförande Anders Lönnberg, vice ordförande Gunnar Henriksson och sekreterare Björn Hammarskjöld, och alla frågetecken redes ut. Nya stadgar, ja så nya var de väl inte, men lite klarare blev det efter att några justeringar gjordes.

Val av styrelse genomfördes och lite förändringar blev det mot valberedningens förslag, men huvudsaken är att det blev en bra styrelse (och det blev det även denna gång). Anders Lönnberg valdes enhälligt till ordförande och en föreslagen ersättare valdes in som ordinarie i styrelsen (och en föreslagen ordinarie blev ersättare).

Mats_Wiman……….katarina-bergshem

Mats Wiman…………………Katarina Bergshem

Nya styrelsemedlemmar är Mats Wiman, Miriam Mattson, Björn Hammarskjöld och Katarina Bergshem.

Efter kongressen konstituerade sig den nya styrelsen. Anders var återvald till ordförande, Gunnar Henriksson till vice ordförande och kassaförvaltare, samt Björn Hammarskjöld blev vald till sekreterare. Och övriga får sina arbetsuppgifter på nästa styrelsemöte.

klubba_ordförandeVädrets makter visade sig från bästa sidan, svarade dock med en ordentlig åskknall så ordförandes klubba överröstades.

Därmed var kongressen slut och vi skildes åt för denna gång.

Hälsningar

Carita Henriksson
Ordförande Alingsås Diabetesförening

Print Friendly