Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för september, 2013

Ann-Fernholm-URSAMTIDENKlicka på bilden ovan för att se föreläsningen (1 tim 7 min)

ο

Fråga från läsare: Kan en person med diabetes skadas av LCHF?

Mitt svar: din mamma har allt att vinna, inget att förlora

  • Läs hela frågan och hela svaret här…

ο

ο

Snabbguide (klicka här…)

SBU-Mat-Vid-Fetma-Sid1

Klicka på bilden ovan
för att läsa repporten (pdf)

Svenska Dagbladet 23 september 2013

Experter: LCHF den mest effektiva dieten

LCHF_laxburgare_med_räkröraDet finns ingen bevisad ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid strikt lågkolhydratkost. LCHF-kost är dessutom mest effektiv på ett halvårs sikt för att gå ner i vikt för personer med fetma.

Det visar en ny SBU-rapport som väntas leda till att LCHF erbjuds som ett av flera standardalternativ inom sjukvården.

Knappast någon har kunnat undgå de senaste årens stora fettkrig mellan företrädare för lågkolhydratkost och skolmedicinarnas budskap om nyttan av en lågfettsdiet.

Efter två och ett halvt års arbete presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nyligen en stor forskningsgenomgång där man försökt finna svar på frågan om hur olika kostråd kan hjälpa personer med fetma att gå ner i vikt.

Ett brett urval av landets ledande experter har analyserat tusentals studier varav en stor del tillkommit de senaste tio åren. Det kontroversiella resultatet är på mer än ett sätt en prestigeseger för den ifrågasatta lågkolhydratkosten.

  • Lågkolhydratkost, även den strikta, ger större viktnedgång på sex månader för personer med fetma, jämfört med lågfettskost. Detta sker utan att forskare har pekat på några negativa effekter på blodfetter så länge vikten fortsatt är lägre.
    .
  • Det saknas över huvud taget belägg för att lågkolhydratkost skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.
    .
  • Det saknas även belägg för att lågkolhydratkost med mycket mättat fett skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.

 – Det viktigaste resultatet tycker jag är att vi inte hittat några belägg för ökade hälsorisker som en följd av lågkolhydratkost, säger Jonas Lindblom som är projektledare på SBU.

Den strikta lågkolhydratkosten leder dessutom, enligt analysen, på kort sikt till förbättrade glukosvärden för personer med fetma och diabetes, och till marginellt minskade triglycerider.

Läs mer … SvD (23 september 2013)

ο

Jonas-Lindblom-SBU

Jonas Lindblom, projektledare på SBU,
Statens beredning för medicinsk utvärdering:

“En rimlig tolkning av vår rapport bör
vara att sjukvården i fortsättningen
erbjuder även lågkolhydratkost som
ett alternativ för patienter med fetma”

ο

SBU-SVT-2min

SVT 23 september 2013

LCHF bäst för snabb viktnedgång

Ny rapport om mat vid fetma Lågkolhydratkost, som LCHF, ger en snabbare viktnedgång vid fetma än fettsnåla dieter. Det är en av flera kontroversiella slutsatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering drar i en ny rapport.

En expertgrupp har på uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) granskat forskningen inom området mat och fetma.

En av de mer kontroversiella slutsatserna handlar om LCHF-dieten. Den har under de senaste åren utsatts för hård kritik från forskarvärlden. Men nu menar expertgruppen att dessa larm har varit överdrivna.

– Det finns inget bra stöd för att säga att lågkolhydratkost skulle ha en dålig inverkan på blodfetter eller hjärt-kärlsjukdom. I alla fall inte om personen går ner i vikt eller är viktstabil, säger Jonas Lindblom.

Gamla sanningar omprövas

Rapporten ”Mat vid fetma” kastar omkull flera gamla sanningar. Bland annat hittar expertgruppen inget vetenskapligt stöd för att motion skulle underlätta en viktnedgång. Motion är bra för hälsan, men hjälper inte mot vikten.

Se inslaget och läs mer … SVT

ο

Kommentar

SBU-rapporten har tillkommit som svar på en verklighet som kommit ikapp. Enligt flera undersökningar så tillämpar idag cirka en fjärdedel av befolkningen LCHF i varierande grad, med mycket gott resultat, och då går LCHF och dess effekt inte längre att ”sopa under mattan”.

Framförallt kan diabetiker och överviktiga snabbt och relativt enkelt uppnå stora hälsofördelar.

SBU-rapporten bekräftar att det INTE finns vetenskapligt belägg för att LCHF skulle vara farligt på något sätt (tvärtom). Men rapporten är luddigt skriven så att den inte direkt stör någon idag pågående verksamhet, vilket sannolikt är meningen.

Ett analyserande och belysande inlägg av en av Sveriges främsta oberoende experter inom området … SBUs rapport ”Mat vid fetma”

Observera att diabetes och fetma i detta sammanhang går hand i hand.

hjärta-stetoskopLCHF-kost har en stabiliserande inverkan på blodsockret och nu när det enligt SBU inte innebär några hälsorisker, så vågar sannolikt fler diabetiker prova LCHF utan att behöva vara oroliga för sin hjärt- och kärlhälsa. Tvärtom är LCHF bra för hjärta och kärl.

Var sjunde medborgare som drabbas av hjärtattack är diabetiker eller prediabetiker. Men genom att kontrollera sitt blodsocker med hjälp av LCHF-kost så minskas markant risken för hjärtsjukdom.

Nedan en blodsockerkurva för en typ 2 diabetiker FÖRE med traditionell diabeteskost (högkolhydratkost) i kombination med insulin och EFTER med LCHF-kost utan insulin. I tillägg normaliserades vikten; från fet till normalviktig.

  • Även typ 1 diabetiker uppnår hälsofördelar med LCHF-kost. Läs mer … (pdf)

Det är hög tid att omvärdera tidigare kostråd till diabetiker, till förmån för LCHF-kost, som nu även SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har visat vara både ofarlig och effektiv. LCHF är ju snarare hälsosam.
.

Diabeteskurva_svt

Metformin-Gunilla

Gunilla Enocksson äter en diabetesmedicin som man kan bli förgiftad av.
Ändå informerar inte läkarna om riskerna.

ο

VIKTIG INFORMATION

Sedan millennieskiftet har tio gånger fler diabetiker förgiftats av den vanligaste diabetes­medicinen, enligt över­läkare på Giftinformationscentralen. Det handlar om helt normala doser av medicinen som kan leda till livshotande tillstånd. Men alternativ till medicinen saknas.

Fallen av mjölksyraförgiftning i samband med metformin, medicinen mot typ 2-diabetes, har ökat från 13 fall per år i början av 2000-talet till 158 fall det senaste året. Det uppger Mark Personne, överläkare vid Giftinformationscentralen.

– Det som är speciellt och lurigt med dessa förgiftningar är att de inte handlar om överdosering, utan drabbar människor som medicinerat normalt enligt läkares förskrivning, säger Mark Personne.

Metformin-2Medicinen ökar påslaget av mjölksyra i kroppen, och kan orsaka en brist i syrebalansen som i värsta fall alltså kan leda till livshotande förgiftning.

Men det här är något som få diabetiker känner till. Problemet är att symtomen är så diffusa att diabetikern själv kan ha svårt att upptäcka dem, så som vag omtöckning och förvirring.

Sedan kan man bli så pass dålig att man inte kan söka sjukvård själv, enligt Mark Personne, som tycker att läkare ofta försummar att varna patienten för den allvarliga risken.

– I och med att diabetiker i regel bara träffar sin läkare någon gång i halvåret, är det sällan läkarna tänker på det, säger han.

Gunilla Enocksson har typ 2-diabetes och tar dagligen metformin i form av sex tabletter om dagen. Hon har med sig medicinen till sitt arbete i centrala Stockholm och visar de vita tabletterna som ligger prydligt packade i dosetten.

– Att de här riskerna finns är något helt nytt för mig. Läkaren borde absolut ha informerat mig, säger hon.

Diabetiker har ofta nedsatt njurfunktion vilket gör att de har svårt att utsöndra det påslag av mjölksyra som medicinen bildar. Uttorkning är därför en riskfaktor för metforminförgiftning.

Men diabetiker kan inte sluta med medicinen. Det finns helt enkelt inte något alternativ.

– Poängen med metformin är att det inte orsakar lågt blodsocker som andra liknande läkemedel, säger Mark Personne.

Hur vet man när normaldosen riskerar förgiftning?

– Det är inte lätt att svara på. Det är där problemet ligger. Det finns inga speciella ledtrådar mer än försämrat allmäntillstånd. Diabetikern blir trött, förvirrad och saknar ork. I det akuta läget får man en flåsig andning. Då krävs intensivvård och behandling med dialys.

Har man dåligt vätskeintag under ett dygn på grund av exempelvis maginfluensa är det inte lämpligt att ta medicinen. Då bör man kontakta läkare och diskutera en paus i medicineringen, tycker Mark Personne.

– Visst finns då risken för att blodsockret stiger. Men det är ändå mind­re farligt än förgiftning, säger han.

Källa … DN

ο

Storstockholms_Diabetesförening_header

[Just nu gratis prova-på-medlemskap under tre månader.
Erbjudandet gäller under september månad, läs mer…]

.
”Överdrivet larm om metformin”

metformin

I Dagens Nyheter, DN, den 27 juni, stod det att det vanliga läkemedlet Metformin förgiftar diabetiker, något som naturligtvis oroar många som behandlas med det. Men faran uppstår endast när man har en infektion, speciellt magsjuka, som gör att man inte äter och dricker som vanligt. Olyckligtvis framgick inte det i DN:s artikel.

Metformin utsöndras via njurarna. Om njurarnas funktion blir nedsatt, framför allt akut som vid intorkning på grund av vätskebrist, kan metformin ansamlas i kroppen. Resultatet kan bli att kroppen bildar så stora mängder av mjölksyra att blodets pH sjunker och följden blir en mjölksyraförgiftning.

– Det här är ett allvarligt tillstånd, men det är inget nytt, men nog så viktigt. Informationen om metformin förtjänar definitivt att upprepas. Men det är alltså endast vid infektioner som försvårar intag av vätska, som läkemedlet blir farligt och kan ansamlas i kroppen, understryker Christian Berne, professor, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

.
Läs hela artikeln … ssdf  … som avslutas med;
.

sick-manGör så här

– Tar du metformin och blir sjuk så att du inte kan äta eller dricka på ett dygn ska du avbryta behandlingen och rådgöra med din läkare eller diabetessjuksköterska!

ο

Till dig i sjukvården.

Observera att risken för njurskador uppstår särskilt vid uttorkning vid metforminbehandling i kombination med vanliga läkemedel, som ACE-hämmare, angiotensin, receptorblockerare samt NSAID.