SBU-Mat-Vid-Fetma-Sid1

Klicka på bilden ovan
för att läsa repporten (pdf)

Svenska Dagbladet 23 september 2013

Experter: LCHF den mest effektiva dieten

LCHF_laxburgare_med_räkröraDet finns ingen bevisad ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid strikt lågkolhydratkost. LCHF-kost är dessutom mest effektiv på ett halvårs sikt för att gå ner i vikt för personer med fetma.

Det visar en ny SBU-rapport som väntas leda till att LCHF erbjuds som ett av flera standardalternativ inom sjukvården.

Knappast någon har kunnat undgå de senaste årens stora fettkrig mellan företrädare för lågkolhydratkost och skolmedicinarnas budskap om nyttan av en lågfettsdiet.

Efter två och ett halvt års arbete presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nyligen en stor forskningsgenomgång där man försökt finna svar på frågan om hur olika kostråd kan hjälpa personer med fetma att gå ner i vikt.

Ett brett urval av landets ledande experter har analyserat tusentals studier varav en stor del tillkommit de senaste tio åren. Det kontroversiella resultatet är på mer än ett sätt en prestigeseger för den ifrågasatta lågkolhydratkosten.

  • Lågkolhydratkost, även den strikta, ger större viktnedgång på sex månader för personer med fetma, jämfört med lågfettskost. Detta sker utan att forskare har pekat på några negativa effekter på blodfetter så länge vikten fortsatt är lägre.
    .
  • Det saknas över huvud taget belägg för att lågkolhydratkost skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.
    .
  • Det saknas även belägg för att lågkolhydratkost med mycket mättat fett skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.

 – Det viktigaste resultatet tycker jag är att vi inte hittat några belägg för ökade hälsorisker som en följd av lågkolhydratkost, säger Jonas Lindblom som är projektledare på SBU.

Den strikta lågkolhydratkosten leder dessutom, enligt analysen, på kort sikt till förbättrade glukosvärden för personer med fetma och diabetes, och till marginellt minskade triglycerider.

Läs mer … SvD (23 september 2013)

ο

Jonas-Lindblom-SBU

Jonas Lindblom, projektledare på SBU,
Statens beredning för medicinsk utvärdering:

“En rimlig tolkning av vår rapport bör
vara att sjukvården i fortsättningen
erbjuder även lågkolhydratkost som
ett alternativ för patienter med fetma”

ο

SBU-SVT-2min

SVT 23 september 2013

LCHF bäst för snabb viktnedgång

Ny rapport om mat vid fetma Lågkolhydratkost, som LCHF, ger en snabbare viktnedgång vid fetma än fettsnåla dieter. Det är en av flera kontroversiella slutsatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering drar i en ny rapport.

En expertgrupp har på uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) granskat forskningen inom området mat och fetma.

En av de mer kontroversiella slutsatserna handlar om LCHF-dieten. Den har under de senaste åren utsatts för hård kritik från forskarvärlden. Men nu menar expertgruppen att dessa larm har varit överdrivna.

– Det finns inget bra stöd för att säga att lågkolhydratkost skulle ha en dålig inverkan på blodfetter eller hjärt-kärlsjukdom. I alla fall inte om personen går ner i vikt eller är viktstabil, säger Jonas Lindblom.

Gamla sanningar omprövas

Rapporten ”Mat vid fetma” kastar omkull flera gamla sanningar. Bland annat hittar expertgruppen inget vetenskapligt stöd för att motion skulle underlätta en viktnedgång. Motion är bra för hälsan, men hjälper inte mot vikten.

Se inslaget och läs mer … SVT

ο

Kommentar

SBU-rapporten har tillkommit som svar på en verklighet som kommit ikapp. Enligt flera undersökningar så tillämpar idag cirka en fjärdedel av befolkningen LCHF i varierande grad, med mycket gott resultat, och då går LCHF och dess effekt inte längre att ”sopa under mattan”.

Framförallt kan diabetiker och överviktiga snabbt och relativt enkelt uppnå stora hälsofördelar.

SBU-rapporten bekräftar att det INTE finns vetenskapligt belägg för att LCHF skulle vara farligt på något sätt (tvärtom). Men rapporten är luddigt skriven så att den inte direkt stör någon idag pågående verksamhet, vilket sannolikt är meningen.

Ett analyserande och belysande inlägg av en av Sveriges främsta oberoende experter inom området … SBUs rapport ”Mat vid fetma”

Observera att diabetes och fetma i detta sammanhang går hand i hand.

hjärta-stetoskopLCHF-kost har en stabiliserande inverkan på blodsockret och nu när det enligt SBU inte innebär några hälsorisker, så vågar sannolikt fler diabetiker prova LCHF utan att behöva vara oroliga för sin hjärt- och kärlhälsa. Tvärtom är LCHF bra för hjärta och kärl.

Var sjunde medborgare som drabbas av hjärtattack är diabetiker eller prediabetiker. Men genom att kontrollera sitt blodsocker med hjälp av LCHF-kost så minskas markant risken för hjärtsjukdom.

Nedan en blodsockerkurva för en typ 2 diabetiker FÖRE med traditionell diabeteskost (högkolhydratkost) i kombination med insulin och EFTER med LCHF-kost utan insulin. I tillägg normaliserades vikten; från fet till normalviktig.

  • Även typ 1 diabetiker uppnår hälsofördelar med LCHF-kost. Läs mer … (pdf)

Det är hög tid att omvärdera tidigare kostråd till diabetiker, till förmån för LCHF-kost, som nu även SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har visat vara både ofarlig och effektiv. LCHF är ju snarare hälsosam.
.

Diabeteskurva_svt

Print Friendly