Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för december, 2013

Happy-new-year-2014-kid

Bakgrund

Det har hänt mycket under 2013 och nästa år, 2014, har förutsättningar att bli ett ännu bättre år för diabetiker. Traditionell diabetesbehandling med högkolhydratkost i kombination med läkemedel leder till det så kallade ”naturalförloppet” där patienterna successivt blir att allt sämre med allvarliga följdsjukdomar.

Detta uppmärksammans nu internationellt i allt större utsträckning, speciellt som diabetes nu seglat upp som primär dödsorsak. Bara i Sverige finns det mer än en miljon diabetiker och prediabetiker, som nu hotar att knäcka sjukvården.

I Mexiko är diabetes numera den främsta dödsorsaken, i landet där 70 procent av den vuxna befolkningen lider av övervikt eller fetma liksom var fjärde barn mellan fem och elva år (länk).

Men lyckligtvis finns det ett alternativ till den traditionell diabetesbehandling som nu alltmer öppet ifrågasätts, då den saknar vetenskaplig grund och då den på sikt ger dåligt behandlingsresultat:

  • Richard--FeinmanSBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskapklicka här
  • American Diabetes Association Embraces Low-Carbohydrate DietsKlicka här
    .
    En mycket smart och avslöjande text, som måste läsas i sin helhet för att budskapet skall komma fram. Författaren är professor Richard D. Feinman … Wikipedia

Nyårspresent

Den goda nyheten är att diabetiker genom en kostomläggning radikalt kan minska risken för komplikationer och många kan t.o.m. bli helt symptomfria och öka sin livskvalitet.

Magi? Nej, det är bara gammal hederlig fysiologi, biokemi och hormonlära i kombination med beprövad erfarenhet. Gamla kunskaper och erfarenheter som föll i glömska när man kunde massproducera insulin.

Se snabbguider nedan (klicka på dem).

Broschyrbild-Sockersjukbroschyrbild-kostbehandling-av-diabetesbroschyrbild-diabetes-typ1

Vad kan man förvänta sig för resultat?

Se nedan en typisk blodsockernivå som normaliseras när en typ 2 diabetiker (åldersdiabetes, som numera kan debutera i tonåren), övergår FRÅN en högkolhydratkost och insulin TILL en lågkolhydratkost utan insulin. Detta ger enorma hälsofördelar och på köpet en viktnormalisering. Risken för cancer och andra följdsjukdomar minskar radikalt.

Socialstyrelsen och vården av idag rekommenderar idag en blodsockerkurva till vänster, vilket är mycket anmärkningsvärt och rent ut sagt vansinne. Forskarna undviker att forska på kosten och lägger istället fokus på patenterbara läkemedel. Den forskning som trots allt motstånd slunkit igenom är Karlshamnsstudien, som gav ett fantastiskt resultat, men detta har sopats under mattan, då det hotar ”business as usual”.

Det är professor Christian Berne, sektionen för endokrinologi och diabetesvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som granskar kurvan nedan i SVT-inslaget (se hela inslaget längre ner).

Blodsockerkurva FÖRE enligt vårdens rekommendation (max kolhydrater och max
insulin) och EFTER med strikt lågkolhydratkost (och utan diabetesmedicin, insulin).

Varför inte Socialstyrelsen och vården rekommenderar det som är bäst för patienternas hälsa kan förklaras med att marknaden för läkemedel och vård då skulle minska. Även forskningsanslag och bidrag skulle minska om sjukdomen sockersjuka går tillbaka. Många auktoriteter har också byggt sin karriär på traditionell behandling, med stöd av industrin.

Det innebär att man själv måste söka kunskap. Vården kommer inte självmant att ändra sig förrän de absolut måste (när trycket från folket blir tillräckligt stort).

Ann-Fernholm-sv2

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm blev mäkta förvånad över resultatet när hon gjorde ett vetenskapligt reportage om diabetes för SVT. På bara några veckor normaliserades vikt, blodsocker och många deltagare kunde sluta med läkemedel. Livskvaliteten ökade markant för de som åt LCHF (lågkolhydratkost).

Resultatet var så bra och så anmärkningsvärt att hon riskerade att inte bli trodd (”det var för bra för att vara sant”). Det gick tvärtemot vad hon tidigare fått lära sig. Det gick tvärtemot vårdens behandlingsmetoder.

Men visst är det sant och det fungerar för de flesta som provar (som vågar avvika från vårdens råd, som vi vet fungerar uruselt). Detta resultat fick Ann Fernholm att skriva en bok och att starta en mycket välbesökt blogg:

Se reportaget nedan (3 delar) som vände upp och ner på Ann Fernholms världsbild vad gäller diabetesbehandling. Risken är stor att även dina förutfattade meningar utmanas.

Avslutningsvis

Kunskap om hur man blir en frisk diabetiker är en fin nyårspresent, en insikt som man själv måste skaffa sig då vården ännu inte har detta som ett förstahandsalternativ. Däremot har de kommit så långt att de är skyldiga att stödja patienter som själva väljer lågkolhydratkost som del av sin behandling, då lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen funnit uppfylla kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av diabetes och övervikt.

Vården föredrar att istället rekommendera traditionell diabeteskost (högkolhydratkost) som kräver maximal med läkemedel och som ger svåra biverkningar på sikt. De rekommenderar en kost som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) funnit sakna vetenskaplig stöd. Frågan är hur vården kan göra det?

Valet är ditt? En nyårspresent som avsevärt kan höja din och dina barns livskvalitet.

Många kan t.o.m. bli friska diabetiker (”typ 0”).

Gott Nytt År!

2014

 

tomte-blink-tecknad

Låt dig inte luras! Läs på själv.

Julhälsning från Carita Henriksson

Ett händelserikt år

Ett händelserikt år närmar sig slutet, men än hinner mycket hända. Om jag vänder mig om så inser jag att oerhört mycket har hänt under detta år. Mycket som jag med tacksamhet ser tillbaka på är alla trevliga människor jag mött och många har lärt mig mycket. Jag som trodde att jag visste tillräckligt om den mat jag brukar njuta av, har nu förstått att det fanns mycket mer att lära sig.

Jag skräms fortfarande när jag möter personer som tror att de får bra information om sin mat, medan de i själva verket är grundlurade av fettskrämda dietister och andra experter. Read more »

Fredrik-Nyström-1

Professor Fredrik Nyström

ζ

Ny svensk studie: Lågkolhydratkost och 16:8 bra vid diabetes!

En ny spännande svensk studie ger oss starka ledtrådar till hur en diabetiker bör äta. Det är den första studien som i detalj testar hur flera olika blodvärden ändrar sig över dagen beroende på hur en diabetiker äter.

Bakom studien står bland annat professor Fredrik Nyström.

Läs mer … Kostdoktorn  (med flera intressanta länkar)

Not: Med 16:8 menas att man endast äter under 8 timmar och således fastar under 16 timmar under ett dygn.

ζ