Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för maj, 2014

.

Ann Fernholm

Studie: Fet mat gör diabetiker friskare, smalare och motverkar farliga inflammationer

Ann-FernholmIdag skriver Expressen om att ”Fet mat gör diabetiker friskare – och smalare.” Det handlar om den studie som nyligen visade att en lågkolhydratkost dämpar den inflammation som typ 2-diabetiker har i sina kroppar.

Inflammation är kopplat till hjärtsjukdom, demens och cancer.

Medicinjournalisten Ann Fernholm avslutar sitt inlägg med:

Jag hoppas att den här studien får genomslag
i vården också. Den är viktig.

Läs mer … Ann Fernholm den 27 maj 2014

MatsLindgrenBok

Mats Lindgren

Även Mats Lindgren har nyligen skrivit några intressanta inlägg om kopplingen mellan kost, inflammation och olika sjukdomar.

Det handlar om inflammation!

6 maj 2014

Nu börjar det äntligen droppa in studier som bekräftar tesen att en viss sorts kost stimulerar inflammation och en annan sorts kost hämmar inflammation. I en ny svensk studie har man jämfört två olika kostmodeller, LFD (Low Fat Diet) och LCD (Low Carb diet). I bägge kostmodellerna kunde deltagarna, diabetespatienter, i studien gå ner i vikt – men bara LCD hämmar inflammation.

Läs mer … klicka här

Stoppa inflammationerna!

12 maj 2014

Först vill jag nämna att alla ”kroniska” inflammationer läker sig inte helt och fullt med strikt ketogen kost. Men de blir avsevärt mycket bättre i nästan alla fall som jag vet om eller hört talas om.

Om du lider av en ”kronisk” inflammation eller ibland kallad autoimmun sjukdom, så har ofta sjukvården och läkare berättat för dig att det inte går att bli frisk från dessa sjukdomar. Detta beror på att sjukvård och läkare i allmänhet har fel utgångspunkt till dessa inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Läs mer … klicka här

Den inflammerade golfaren!

20 maj 2014

golfareMin vän, som jag spelade golf med i helgen, har börjat med LCHF-kosten. Han har nu ätit denna typ av mat i snart 6 månader. Saken är den att han har varit mycket kritisk till LCHF i allmänhet och extra kritisk till mina teorier om att en viss typ av kost göder inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Han är numera ”troende” eftersom han blivit av med cirka 10 kilos onödig övervikt bl.a. Nu har hans vikt stabiliserat sig efter en tid med LCHF-kosten som den gör på de allra flesta.

Hans allmänna hälsotillstånd är också klart bättre och någon förkylning har inte synts till de sista 6 månaderna. Det var annorlunda tidigare. Detta känner de flesta LCHF-are igen som en naturlig effekt av LCHF-kosten. Immunförsvaret verkar läka sig och stärka sig självt med hjälp av den minskade kolhydratmängden i maten.

Inflammationen i tandköttet var borta!

Läs mer … klicka här

SvD 7 januari 2014

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. En diet med bland annat vin, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker tycks däremot skydda mot inflammation.

Läs mer … SvD

Kostdoktorn

Även doktor Andreas Eenfeldt har kommenterat studien … klicka här

KOMMENTAR

Men…

Myndigheter och sjukvården styrs indirekt av kost- och läkemedelsindustrin vars intresse är ökad marknad och större förtjänster. Därför bryr sig inte vården och inte heller verkar dagens förtroendevalda landstingspolitiker bry sig – de bara betalar med skattemedel.

Därför måste NU ansvariga landstingspolitiker ta sitt ansvar och ta befälet över sjukvården.

Nötter-Cashew

Nötter innehåller runt 50 % fett.

INFLAMMATION

Mycket fett och lite kolhydrater kan minska inflammationer hos diabetiker.

Det visar en ny studie.

Under två års tid har forskare vid Linköpings universitet studerat hur patienter med typ 2-diabetes påverkats av två olika kosttyper. Patienterna har slumpvis delats in och fått äta antingen kost med lite kolhydrater eller lite fett.

Båda grupperna minskade i vikt men studiens huvudsyfte var att mäta kosttypens betydelse för graden av inflammation i blodet hos patienterna. Ett flertal så kallade inflammationsmarkörer analyserades därför vid studiens start. Patienterna i studien visade sig ha klart högre nivåer jämfört med friska individer.

När värdena mättes igen efter sex månader visade det sig att gruppen som ätit kolhydratfattigt hade en stor minskning i graden av inflammation i blodet. För dem som ätit fettsnålt men kolhydratrikt var nivåerna däremot oförändrade.

fredrik-nystrom

Professor Fredrik Nyström

Det finns ingen studie tidigare som tittat på just kolhydratfattig kost och inflammation vid diabetes. Den inflammation vi mäter i studien tror vi är den inflammation som sitter i kärlen och som är ett tecken på åderförkalkning.

Det i sin tur ger hjärtinfarkt och stroke, säger professor Fredrik Nyström som är en av de forskare som lett studien.

Patienterna i båda grupperna gick ned ungefär 4 kilo i vikt under studietiden. Men endast de som ätit lite kolhydrater och mycket fett fick alltså en minskad grad av inflammation. De sänkte även sitt blodsocker mer än gruppen som ätit fettsnålt.

Studien presenteras i den medicinska tidskriften Annals of Medicine.

Källa … GP 7 maj 2014

pioglitazon

.
Många miljarder för cancerrisk

Law and Justice9 miljarder dollar har Takeda och Eli Lilly dömts att betala för att ha dolt cancerrisk med diabetesmedlet pioglitazon.

Takeda och Eli Lilly har dömts att tillsammans betala 9 miljarder dollar, 60 miljarder kronor, för att ha undanhållit cancerrisken med diabetesläkemedlet Actos, pioglitazon. Det är en domstol i Louisiana som dömt ut det rekordhöga skadeståndet.

Juryn ansåg att företagen dolt de cancerrisker som är förknippade med behandlingen. Av de nio miljarderna ska det japanska företaget Takeda betala 6 miljarder dollar och de resterande 3 miljarderna ska betalas av Eli Lilly.

Enligt juryn har de två företagen ignorerat eller bagatelliserat de risker som fanns med behandlingen och vilselett myndigheterna. Juryn menade, enligt nyhetsbyrån FirstWord, att företagen agerat med hänsynslöst förakt för patienters säkerhet.

I den här rättegången var käranden en man som efter fem års behandling med pioglitazon drabbats av cancer i urinblåsan.Takeda, Japans största läkemedelsföretag, säger i en kommentar att man respektfullt bestrider domen och att man med alla lämpliga medel kommer att överklaga den.

Tre tidigare rättegångar som också gällt behandling med diabetesmedlet har gått Takedas väg. Förra året hämtade drygt 3 000 patienter ut pioglitazon på svenska apotek.

Källa … LäkemedelsVärlden

ζ

Kommentar

Först kommer lönsamhet, sen kommer lönsamhet och sen kommer ”hänsynslöst förakt för patienters säkerhet”. Dags att öppna ögonen och se verkligheten som den är. Mer än fem miljoner svenskar ställde sig i kö för att injiceras med ett experimentvaccin som vi visste kunde orsaka neurologiska skador, men det mörkades … ”Varningarna fanns där före vaccineringen”

380.000 svenska kvinnor äter statiner trots att det saknas vetenskapligt stöd för några som helst fördelar. Däremot får kvinnorna allvarliga biverkningar, bland annat ökad risk för bröstcancer … Studie: Statiner dubblar risken för bröstcancer

diabetes400.000 diabetiker i Sverige rekommenderas en högkolhydratkost (”traditionell diabeteskost” med 50 – 60 E% kolhydrater) som kräver maximal medicinering och som leder in i naturalförloppet mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Då kan man sälja ännu mer läkemedel. Läkemedelsindustrin har utvecklas till skojares och svindlares bransch, som skor sig på andras lidande och död.

Det som mörkas är att diabetiker avsevärt kan förbättra sin livskvalitet genom kostbehandling och haken är att det då fordras mindre läkemedel. Snabbguide … Kostbehandling av diabetes

Vilka industrier klarar att betala ett skadestånd på 60 miljarder kronor?

rättsväsendeJämför med svenska försvaret som kostar 40 miljarder kronor per år eller jämför med rättsväsendet i Sverige som också kostar 40 miljarder per år.

Med så mycket pengar kan man köpa media, läkare, professorer och myndigheter och t..o.m. styra rättsväsendet. De läkare som agerar på ett sätt som inte stöder läkemedelsindustrin riskerar att förlora sin läkarlegitimation och få sin karriär spolierad. Ytterst få forskare, läkare eller professorer är villigare att ta den risken, även om det innebär att patienterna drabbas hårt och t.o.m. dör.

ζ

Rättsväsende – budget för 2014

Rättsväsendets totala anslag för 2014 uppgår till cirka 40 miljarder kronor. I tabellen framgår hur pengarna fördelas mellan myndigheterna.

Verksamhet
miljoner kr
Polisorganisationen
21 080
Säkerhetspolisen
1 104
Åklagarmyndigheten
1 306
Ekobrottsmyndigheten
589
Sveriges domstolar
5 346
Kriminalvården
7 835
Brottsförebyggande rådet
90
Rättsmedicinalverket
379
Gentekniknämnden
5
Brottsoffermyndigheten
37
Ersättning för skador på grund av brott
122
Rättsliga biträden m.m.
2 306
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
40
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
19
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
7
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
18
Domarnämnden
8
Summa
40 292

Källa … Regeringen

ζ

Slutsats

gungbräda-obalansOm du läser boken ”Forskningsfusket, så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” så inser du att du är grundlurad.

”Motkraften” utgörs av politiker som mer fungerar som sponsorer, när de istället borde ta befälet och styra hälso- och sjukvården i medborgarnas och samhällets intresse. Idag råder en kraftig obalans som måste åtgärdas.

Det är folkets ansvar att välja landstingspolitiker som har den kompetens och tyngd som erfordras för att ta befälet över vårdens utveckling. Med dagens politiska lättviktare inom landstingen kraschar vården och det går fort idag.

Vårdens tjänstemän kommer INTE självmant att ändra kurs, då de saknar kompetens, vilja och förutsättningar att själva göra detta. Endast en kraftig opinion som återspeglas i valresultat kan rädda vården. Detta senare är en mycket viktig insikt.

Den 14 september byter vi ut de landstingspartier och de politiker som väjer för att ta beslut, medan vården och folkhälsan havererar framför deras ögon. De gör ju inte sitt jobb.
.

avsked

ζ