Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för december, 2014

2015

2000-Talets Vetenskap bjuder på ett temanummer
om CANCER, som andas hopp om framtiden.

Read more »

.

GOD FORTSÄTTNING – Har du valt julskinka med omsorg?
.

.
Så här skriver ICA på sin hemsida

Därför är den svenska julskinkan flera kronor dyrare

Den svenska julskinkan har flera viktiga mervärden som gör att den kostar lite mer. Vi ser en stor efterfrågan på svenska produkter med kvalitetsprofil och vi vill ta tillvara denna efterfrågan. För ICA är det dessutom viktigt att det finns ett livskraftigt svenskt jordbruk som bidrar till att hålla landsbygden levande.


gris-glad2Mervärde 1: ”Sverige har ett av världens bästa djurskydd”

Svenska grisar ska enligt lag kunna utföra sina naturliga beteenden. Därför har svenska grisar knorr på svansen och mer plats att röra sig på än vad som krävs i EU. De har också strö, såsom halm att böka i och suggorna får röra sig fritt hela året. Detta innebär merarbete för den svenska bonden och dyrare stallbyggnader.

Källa: Mat på lika villkor, LRF


Mervärde 2: ”Svensk skinka är fri från salmonella”

salmonellaI Sverige har vi nolltolerans mot salmonella. Prov tas regelbundet. Skulle salmonella påträffas får djuren inte skickas till slakt och gården måste saneras. Detta är unikt inom EU. När den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet undersökte förekomsten av salmonella, fann man smitta på i snitt var tredje grisgård i EU. I Sverige och Finland hittades ingen salmonella.

Källa: EFSA, European Food Safety Authority, Journal 2011;9(7): 2329


Överanvändning av antibiotika gör att MRSA utvecklas, som ger sår som inte läker.

Överanvändning av antibiotika kan ge sår och infektioner som inte läker.

Mervärde 3: ”Svenska grisar får minst antibiotika i hela EU”

Istället för att förbättra miljön så att grisarna håller sig friska ger man i många länder mycket antibiotika till djuren. Det ökar antalet multiresistenta bakterier. Svenska bönder har sedan länge förbättrat djurmiljön vilket lett till friskare grisar. Därmed blir behovet av antibiotika radikalt mycket lägre.

Djuren i EU får i genomsnitt drygt tio gånger mer antibiotika än de svenska.

Källor: Det Europeiska Läkemedelsverket, Fourth ESVAC Report, Sales of Veterinary antibiotic agents in 26 EU/EEA-countries in 2012, EMA/333921/2014, 15 oktober 2014


knorr-bwMervärde 4: ”Svenska grisar har knorrarna kvar”

När grisar stressas – av trångboddhet eller en karg miljö – ökar risken för att grisarna börjar bita på varandras svansar. Resultatet blir svårläkta, inflammerade sår. Istället för att förbättra grisarnas miljö amputeras svansarna i förebyggande syfte i många europeiska länder. I Sverige har grisarna sina knorrar kvar.

Källa: Bo Algers, veterinär och professor i husdjurshygien, SLU


landskap-öppnaMervärde 5: ”Svenska grisar håller landskapet öppet”

Svenska grisar äter spannmål odlad av svenska bönder. De bidrar därmed till att hålla det svenska landskapet öppet. Bara 7 procent av den svenska landytan är jordbruksmark och andelen krymper. Motsvarande siffra i EU är omkring 40 procent. Genom att välja svenskt griskött bidrar du indirekt till att hålla det svenska landskapet öppet.

Källa: EUROSTAT och Jordbruksstatistisk Årsbok


JOBB-klar-forMervärde 6: ”Svenska grisar ger jobb i Sverige”

Att välja svenskt griskött framför importerat ger jobb i Sverige och dessutom på landsbygden där jobb ofta är en bristvara. Förutom bonden på gården där grisarna föds upp skapas arbeten bland annat på slakteriet, i charkindustrin och transportsektorn.

Källa: Jordbruksverket


Läs mer om ICAs engagemang::


City Gross visar vägen

ICA är på rätt väg, men City Gross har kommit längre – redan för mer än fyra år sedan.

Text City Gross (2010-09-13)

Endast färskt svenskt kött från grisar uppfödda på GMO-fritt foder på City Gross framöver

(2010-09-13) På Bergendahls lyssnade man på kundernas oro när det gällde tillsatser och erbjöd en möjlighet att välja mat utan tillsatser genom märkningen Äkta vara. Med det GMO-fria initiativet tar man nu nästa steg i att erbjuda konsumenterna en möjlighet att göra medvetna val.

GMO_frittAktiva konsumenter har tidigare varit hänvisade till KRAV-märkt eller EU-ekologiskt griskött för att undvika GMO. I och med City Gross initiativ blir det nu enklare att undvika GMO vid valet av griskött. Det förväntas samtidigt leda till att andelen svenska uppfödare som utfordrar sina grisar med GMO-foder minskar.

Aktörerna bakom initiativet räknar med stort intresse från konsumenter och media. Debatten för och emot GMO är het och att en av landets ledande dagligvaruaktörer nu för första gången i Sverige aktivt erbjuder konsumenterna en möjlighet att välja bort GMO lär få stort genomslag.

– Vi har tagit parti för den svenska grisen och det fria valet. Många utländska och en del svenska uppfödare utfordrar sina grisar med GMO-foder, men färskt kött från dem kommer inte in i våra butiker, säger Annica Hansson-Borg, miljö- och kvalitetschef på Bergendahls Food, som äger och driver City Gross.

Förändringen sjösätts i landets alla 28 City Gross-butiker från och med idag (2010-09-13).

– Allt vårt färska kött kommer från djur uppfödda i Sverige och till skillnad från andra kedjor styckar och paketerar vi det i alla våra City Gross. Det är ett lika medvetet val som att vi nu skapar kundnytta genom att fokusera på kött från grisar som garanterat ätit enbart GMO-fritt foder, säger Bengt Dowler, färskvaruchef på Bergendahls Food.

Familjeägda Bergendahls startade 1922 och är med City Gross landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja. City Gross-butikerna erbjuder prisvärd mat och valfrihet med märkesvaror av hög kvalitet. Exempel på framgångsfaktorer för City Gross är satsningen på att hantera svenskt kvalitetskött i butik samt hyllkantsmärkningen Äkta vara för de konsumenter som vill undvika tillsatser.

ζ

Kommentar

City Gross har kommit längst och ICA är på god väg.

Borde också vara garanterat GMO-fritt, annars tappat märket sin betydelse

”Svenskt kött” borde vara garanterat GMO-fritt, annars tappat märket sin betydelse

Inom LRF finns de dock GMO-kramare som måste städas undan då de hotar svenskt lantbruk, miljön och folkhälsan, av dumhet eller för att det gynnar ”ego business”.

Märkningen ”Svenskt kött” borde kräva att leverantörerna inte använder GMO-foder, annars blir ju märkningen snart värdelös.

ICA har dock ännu inte förstått att de inte ska sälja GMO, varken kött eller mejerivaror från kor utfodrade med GMO.

GMO-fritt utgör svenskt lantbruks största konkurrensfördel.

Detaljhandeln måst också sluta med att ”fläska på priset” på svenskt kött, förtjänstmarginalen bör vara samma för samma typ av kött, oberoende av ursprungsland.

Egentligen är det inte så mycket dyrare att producera svenskt kött, men detaljhandeln tar chansen att tjäna extra på svenskt kött (vilket inte alls är acceptabelt). Så ofta blir det dyrt att köpa.

Det är nu upp till konsumenterna att kräva GMO-fritt och att handeln slutar upp med att ”fläska på” en extra förtjänst bara för att det är svenskt kött (de borde skämmas).
.

david suzuki -gmoklicka för att läsa PM

Fyra hundra skäl att sky GMO som pesten … klicka här