hjärtattack5e-28000Hjärt- och kärlsjukdom är den absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna, där diabetiker är särskilt utsatta.

Ca 28 000 personer (i snitt 77 varje dag) drabbades av hjärtinfarkt i Sverige 2013. Ca 7 700 dog av sin infarkt (i snitt 21 varje dag).

Därtill kommer att 30.000 svenskar (i snitt 82 varje dag) drabbas av stroke varje år.

Insulinpump minskar dödsrisken i hjärtkärlsjukdom med nästan hälften

Diabetes typ 1 - faktaPersoner med typ 1-diabetes som använder en insulinpump löper en nästan halverad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom i förhållande till personer som tar insulin med sprutor. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.

I genomsnitt 20 procent av alla vuxna patienter med typ 1 diabetes i Sverige har idag tillgång till behandling med insulinpump. Men tidigare studier vid Sahlgrenska akademin visar att användningen varierar stort mellan olika sjukhus: på vissa sjukhus får 12 procent av patienterna en pump, på andra uppåt 30 procent.

  • Läs mer … SVT
  • Läs mer … UNT

ζ

Doktor Annika Dahlqvist kommenterar

Annika--DahlqvistMan har alltså sett en ökad överlevnad hos de typ 1-diabetiker som använder pump. Jag kan inte bedöma hur olika störfaktorer, som t.ex. angelägenhetsgrad att sköta sin diabetes bra, kan spela in.

Inte heller har man jämfört hälsoläget mellan diabetiker med pump med och utan LCHF-kost. Insulinet i pumpen är kortverkande, och vid LCHF-kost kanske man kan klara sig lika bra med långverkande insulin morgon och kväll? Blodsockret ligger då av sig självt mera stabilt över dygnet. Pumpen innebär också en risk för apparatkrångel vid insulingivningen, som man inte har vid injektion.

Länk … Annika Dahlqvist

ζ

Kommentar

Om en insulinpump markant minskar dödligheten så ska självfallet alla som önskar få tillgång till detta hjälpmedel, en god investering från samhällets sida. Men kostbehandling med lågkolhydratkost är alltjämt grunden för alla diabetiker, med eller utan insulinpump – både för diabetiker typ 1 och 2.

Nedan ett PM som alla diabetiker typ 1:or bör läsa, skriven av en av Sveriges ledande diabetesforskare och diabetesläkare (kan laddas ner kostnadsfritt för personligt bruk).
.

Klicka här … PM