Välkommen till Webbplatsen där vi tar fighten mot sockersjuka - på riktigt.

Följ utvecklingen, skapa dig en egen uppfattning. Om du är diabetiker så väljer du själv själv vilket väg du vill gå - om du vill minimera risken för följdsjukdomar eller ej. Vi samarbetar med Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS - www.diabetesorg.se) som stöder dig - vilken väg du än väljer.

Redan medlem?

Kom ihåg mig

Arkiv för september, 2015

Dios ny styrelse from aug 2015

DiOS nya förbundsstyrelse

DiOS förbundsstyrelse

Vid DiOS kongress under helgen slutet augusti 2015 valdes Thomas Magnusson, kommunal- och landstingspolitiker, från Solna, till ny förbundsordförande. DiOS är ett av de två rikstäckande förbund som finns i Sverige för personer med diabetes och deras anhöriga.

Förutom val av ny förbundsordförande lade DiOS även en handlingsplan för det kommande året. Den omfattar bland annat stöd för ett Center of Excellence, CoE, inom diabetes och för PLM 3.0, en digital plattform som blir ett viktigt verktyg i att göra personer med diabetes mer delaktiga i sin sjukdom.

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

– Vårt mål är att förbättra vardagen för personer med diabetes. CoE är ett led i detta. Att bättre kunna samla och ta tillvara på den kompetens vi har kring diabetes är oerhört viktigt. Sverige ligger efter, internationellt sett.

Vi måste ta ett bättre och mer samlat grepp om diabetes, både vad gäller forskning, behandling, utveckling och delaktighet. Diabetes är en vanlig sjukdom i dag och tyvärr även dess följdsjukdomar, som hjärtinfarkter, amputationer och njurproblem. Ändå görs inte tillräckligt för att öka delaktigheten bland personer med diabetes.

Det går inte heller tillräckligt fort att som patient få tillgång till de nya behandlingar som lanseras. Så kan vi inte ha det längre, säger Thomas Magnusson.

Thomas Magnusson har själv diabetes sedan 2006, vilket bidragit till viljan att engagera sig i frågorna kring diabetes.

– Jag sköter mina bankärenden via mobiltelefonen och har direkt tillgång till det mesta via datorn, men när det gäller min sjukdom måste jag vänta tre veckor på ett brev via vanlig post från min läkare med de senaste provresultaten. Det är inte lätt att engagera sig i sin sjukdom när man inte får den överblick man behöver och då ökar genast risken för följdsjukdomar.

Dagens teknik har kommit långt. Vi borde dra större nytta av det, även när det gäller vården. Därför stödjer DiOS också den digitala plattformen PLM 3.0 som nu utvecklas. PLM 3.0 blir ett verktyg där personer med diabetes både kan få kunskap och själva bidra med information om sin sjukdom.

Diabetes handlar i mycket hög grad om egenvård. Med bättre överblick och mer information kommer delaktigheten och möjligheten att själv påverka sin vardag med diabetes att öka, säger Thomas Magnusson.

Till styrelsen valdes även Gunnar Henriksson – Alingsås, Karin Jansson – Tierp, Bo Holmberg – Stockholm, Björn Hammarsköld – Mora, Miriam Mattsson – Ronneby, Anna-Carin Wallin – Stockholm, Jonny Östh – Alingsås, Marianne Persson – Stockholm samt Göran Carlander – Karlskrona.

Thomas Magnusson efterträder Anders Lönnberg som sedan tidigare utsetts till regeringens nationelle samordnare för Life Science.

 

SoS-SundoSlank-logo

Missa inte föreläsning 30 sept & 11 november i Göteborg!

S o S – naturligt Sund o Slank

– ett slagkraft alternativ till Gastric Bypassoperation

Ger även ett stabilare blodsocker för diabetiker och
diabetiker typ 2 kan t.o.m. bli helt symptomfria.
.

Read more »

.

trött-på-övervikten

DIABETIKER ÄR SÄRSKILT UTSATTA FÖR RISKEN ATT UTVECKLA FETMA

Diabetiker är särskilt utsatta för risken för att utveckla fetma på grund av relativt höga insulinnivåer (som gör att fett lättare lagras). Nedanstående SoS-koncept (Sund o Slank) tar inte bara fighten mot fetma – utan även fighten mot diabetes. Det finns mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige vars följdsjukdomar utgör ett stort lidande, förtidig död och en hög belastning på sjukvården.

Genom att ta fighten mot både fetma och diabetes så tar vi också fighten mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

En av våra testelever (kvinna 35+) visade sig ha ett högt blodsocker, hon hade utvecklat en hög insulinresistens och var således på god väg att utveckla åldersdiabetes (diabetes typ 2) trots sin unga ålder, med risk att hamna i ”naturalförloppet” – vilket innebär att bli kontinuerligt allt sämre och kräva alltmer vård. Denna utveckling vände vi nu på med hjälp av en anpassad kost (naturlig mat).

Många klarar att på egen hand förbättra sin hälsa och kontrollera sin vikt med hjälp av LCHF, men det fungerar inte för alla. Speciellt kvinnor kan få problem då kvinnor hormonellt sett fungerar på ett annat sätt än män. För de som behöver hjälp och support finns det nu ett icke-kirurgiskt alternativ – S o S (Sund o Slank), ett smart sätt normalisera sin vikt. Kunskaper och insikter om hur människokroppen fungerar, och om kost och hälsa får man på köpet.

Read more »