OBS! Nedanstående gäller enbart ett e-medlemskap (utan papperstidning) i DiOS VG Regionförening [övriga medlemskap tecknas via respektive lokalförening].

DiOS medlemstidning kan läsas på nätet … http://ssdf.nu/om-oss/tidningen

VG-region-karta

DiOS VG Regionförening

Föreningen skall utveckla sin verksamhet att omfatta fler kommuner och där försöka få igång flera nätverk som genom kontaktpersoner kan hålla direkt kontakt med regionföreningen.

Föreningen skall särskilt verka för att skapa en bättre och friare vardag för alla med diabetes att främja en likvärdig behandling av personer med diabetes i VG regionen att samarbeta med organisationer med likasinnad inriktning att informera alla medlemmar om olika aspekter på hur man själv kan påverka sin livssituation Att alltid tillvarata medlemmarnas intressen.

Vår ordförande Kjell Åkerman är själv diabetiker och mycket intresserad av att följa med när nyheter presenteras. Han har själv gått den långa vägen från passiv patient till ifrågasättande patient. Vill du ha kontakt med honom så lägg ett mail (använd kontaktformuläret) så förmedlas det direkt till honom.

Vår regionförening ordnar regelbundet möten i olika region delar och vår strävan är att få kontaktgrupper på fler ställen.

Vi vill också inbjuda till olika föredrag som berör diabetikers livssituation.

Vi blir glada om du vill stödja vår verksamhet och ett bra sätt är att bli medlem.

Tack för att du vill vara med!

DiOS VG Regionförening

Medlemskap – DiOS VG Regionförening

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja arbetet mot diabetes inom VG-region och medlemsavgifterna används för att sprida kunskap ur man förebygger diabetes och hur man optimerar sin hälsa som diabetiker.

Man behöver inte vara diabetiker eller bo inom Västra Götaland för att stödja arbetet inom VG-region – då det också handlar om att förebygga sockersjuka (diabetes) och arbetet kommer att sprida sig som ringar på vattnet även till andra delar av landet. Med ett e-medlemskap hos DiOS VG Regionförening för endast 150 kronor per kalenderår stöder du ett viktigt regionalt och nationellt hälsoarbetet och medlemstidningen kan läsas på nätet.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi lyckas med att reducera följdsjukdomar på grund av diabetes.

Tänk om 100.000 hushåll tecknar ett medlemskap (från 150 kronor per år) i DiOS, då skulle förutsättningar att kunna rädda vården förbättras avsevärt. En mycket bra investering för alla.

E-medlemskap hos DiOS VG Regionförening kostar 150 kronor per år och medlemsavgiften administreras av Alingsås Diabetesförening. Pengarna går till att sprida kunskaper om hur man förebygger diabetes och hur man optimerar sin hälsa om man redan är diabetiker.

Även icke-diabetiker är välkomna som medlemmar hos DiOS VG Regionförening. Den epidemiska utvecklingen av diabetes – nu mer än en miljon prediabetiker och diabetiker i Sverige – hotar Sveriges välstånd, vilket drabbar ALLA medborgare (inte minst alltfler pensionärer där många är beroende av en väl fungerande vård och omsorg).

Medlemskap – DiOS VG Regionförening

Bankgiro-VG

Betala in din medlemsavgift direkt på bankgiro 346-2769 och glöm inte att tydligt uppge vem du är på inbetalningen så att det går att matcha betalning mot inskickade uppgifter via blanketten nedan. Bankgiro 346-2769 går till Alingsås diabetesförening, som administrerar medlemsavgifter till DiOS VG Regionförening.

Bankgiro 346-2769 (via Alingsås diabetesförening)

Ansökningsformulär

* Är obligatoriska uppgifter

E-medlemskap (DiOS VG Regionförening). Tidning ingår ej (kan dock läsas på nätet). Kostar 150 kronor per år. Av administrativa skäl ser vi helst att ni betalar in medlemsavgift direkt på bankgiro enligt ovan (glöm inte att tydligt uppge vem du är). För de som önskar ett inbetalningskort tillkommer en administrativ kostnad på 10 kronor (som bl.a. täcker portokostnaden). Total kostnad för ett E-medlemskap blir då 160 kr.

Jag önskar teckna medlemskap - DiOS VG Regionförening (150 kr per kalenderår).
Mina uppgifter enligt nedan (obligatoriska uppgifter*) .

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Ort*

Postnummer*

Födelsedatum*

Vänligen fyll i födelsedatum i formen ÅÅMMDD
då det är den informationen vårt centrala
medlemsregister behöver.

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mail

Jag är:*

Ange betalningssätt*

Meddelande (ej obligatoriskt)

Glömt att fylla i din E-mailadress?

Antispam
Skriv de tecken som visas, i rutan nedan!
captcha

ο