Helper helps person join people members company group

.
Välkommen att delta i och stödja arbetet mot diabetes

– en av vår tids viktigaste utmaningar

hjärtattack5e-28000Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi lyckas vända på diabetesutvecklingen – och reducera antalet följdsjukdomar.

Sju av tio som får en hjärtattack är antingen prediabetiker eller diabetiker. Denna risk kan enkelt minimeras med rätt behandling och en sund livsstil anpassad till sin diabetes.

Som en service så kan du på denna webbplats teckna ett förmånligt e-medlemskap (utan papperstidning) i DiOS VG Regionförening – även om du inte själv bor i Västra Götaland eller om du inte själv är diabetiker (då som stödmedlem). Alla är som vill stödja fighten mot diabetes är välkomna!

  • DiOS VG Regionföreningklicka här (här finns ansökningsformulär och betalinformation).

Om du har frågor eller vill ha hjälp, kontakta gärna Alingsås Diabetesföreningen (som administrerar medlemsavgiften till DiOS VG Regionförening) … http://www.alingsasdf.org/

Medlemskap

Som medlem stödjer du DiOS arbete för friskare diabetiker och ett förebyggande arbete. Du stödjer föreningens och DiOS arbete med att påverka och bevaka viktiga områden i samhället.

DiOS strävar efter att i högsta möjliga mån tillgodose just dina behov som diabetiker.

leva-med-diabetesDen epidemiska spridningen av diabetes påverkar hela samhällsutvecklingen och ALLA medborgare är välkomna att stödja detta viktiga arbete, även icke-diabetiker.

Mer än en miljon svenskar är idag diabetiker eller prediabetiker vilket framöver kommer att kraftigt belasta samhället. Ett medlemskap är en bra ”pensionsförsäkring” både vad gäller tillgång till vård och omsorg samt en bra pension (som inte äts upp av gigantiska och onödiga vårdkostnader).

Du kan som medlem i lokala föreningar till reducerat pris få tillgång till kurser och föreläsningar om t ex mat, motion, blodsockerstyrning och annan egenvård; forskningsdagar om de senaste medicinska rönen, möjlighet att byta erfarenheter med andra. Om man är medlem i en lokal förening anordnas ofta lokala aktiviteter för medlemmar (läs på respektive lokal förenings hemsida).

E-medlemmar får information via nätet (hemsidor och Facebook) och kan läsa medlemstidningen på nätet.

Tidningen Leva med diabetes levereras i brevlådan fem gånger per år vid ett standardmedlemskap eller kan läsas på nätet vid ett e-medlemskap i DiOS VG Regionförening.

internet-firefox

E-medlemskap som stödmedlemskap

Ett stödmedlemskap (utan papperstidning) i DiOS VG Regionförening kostar endast 150 kronor per kalenderår och hushåll. Ett bra sätt att stödja arbetet mot diabetes och därigenom stödja arbetet med att rädda vården. Vid ett e-medlemskap utan papperstidning kan tidningens artiklar istället läsas på webben.

Både normalt medlemskap (med en papperstidning, 5 nr om året) och e-medlemskap (utan papperstidning i brevlådan) kan även tecknas av personer som inte är diabetiker, som vill stödja DiOS arbete och som vill vara uppdaterade, som vill kunna utbyta erfarenhet och utveckla sin kunskap om diabetes, hur det kan förebyggas och hur man bäst lever med diabetes. Information och erfarenheter kan t.ex. delas på Facebook.

Alla medborgare drabbas av en lägre levnadsstandard om inte diabetesutvecklingen åtgärdas. Redan idag är mer än en miljon svenskar diabetiker eller prediabetiker. Det är viktigt att vi mer aktivt förebygger diabetes och obehandlad diabetes ger svåra skador och innebär höga sjukvårdskostnader. Hur väl vi lyckas bemästra diabetes bestämmer till stor del framtidens välfärd och inte minst pensionens storlek.

Snabbguide (klicka på bilden nedan):